Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
เริ่มจากจับใจความหลัก คุณควรจะแบ่งงานออกมาเป็นสามหัวข้อคือ ใหญ่ กลาง และเล็ก เริ่มจากหัวข้อใหญ่ คุณต้องพยายามเข้าใจว่าวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทคุณคืออะไร... ข้อคิดจาก "หนังสืองานรุ่งรักเลิศ" โดยอาจารย์ริวโฮ โอคาวา
Subscribe